POLSKA CHODZI

Zadanie to: całoroczne i ogólnopolskie upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych (także w rodzinie, wśród uczniów i wśród seniorów) - przeprowadzenie aktywnych warsztatów z zakresu prawidłowej techniki nordic walking w 5 podstawowych obszarach - każdy obszar to bezpieczne warsztaty nordic walking dostosowane do poziomu sprawności fizycznej uczestników z określonym celem; obszary: 1. Szkoła - nauka prawidłowej techniki nw wśród uczniów, 2. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Specjalne - resocjalizacja twórcza, 3. Plaża - aktywny wypoczynek z kijami do nw, 4. Seniorzy - aktywne starzenie się, 5. Sport dla wszystkich - kształtowanie zdolności motorycznych poprzez wszechstronny trening z kijami do nw. Jeden warsztat trwa 90 minut i składa się z 3 części (w każdej z nich uczestnicy ćwiczą z prawidłowym sprzętem - profesjonalnymi, odpowiednio dobranymi do wzrostu kijami do nordic walking, które zapewni organizator: części wstępnej (rozgrzewka), części głównej (nauka, doskonalenie techniki), części końcowej (ćw. oddechowe i rozciągające). Warsztaty odbędą się w 16 województwach w Polsce, a udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich; warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę doświadczonych instruktorów i trenerów, współpracujących z PSNW. Organizator projektu będzie ubezpieczony (polisa OC), a dane osobowe uczestników będą przechowywane zgodnie z prawem i poprawną polityką wewnętrzną PSNW w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Uczestników (dane nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych). Projekt to także realizacja spotów-filmów promocyjno-informacyjnych pn. "Nordic Walking - rewolucja w moim życiu", których bohaterami będą osoby, w których życiu nordic walking ma szczególne znaczenie - których życie zmieniło się pod wpływem uprawiania nordic walking. Filmy będą realizowane przez wykwalifikowaną firmę video-montażową zgodnie z zasadami prawa i etyki. Projekt to także 2 spotkania szkoleniowe i informacyjne koordynatora projektu z kadrą prowadzącą, gdzie oprócz kadry prowadzącej zaproszeni zostaną wszyscy chętni uczestnicy. Podczas spotkań zostaną przedstawione panele szkoleniowe z zakresu techniki nordic walking. Projekt to także wydawnictwo i aktualizacja przewodnika z zakresu prawidłowej techniki nordic walking, który będzie rozdawany bezpłatnie podczas wydarzeń projektowych.

powrót

WYDARZENIA PARTNERSKIE

WSPÓŁPRACA